Nạp thẻ GunPow mobile

Thoát

Đang xử lý

Bước 1: Chọn thông tin nhân vật

Bước 2: Chọn gói vật phẩm


Bước 2: Chọn gói vật phẩm

Khuyến mãi 500% KIM CƯƠNG nạp lần đầu đối với tất cả các mốc nạp bên dưới ( Kể cả Gói Tháng & Gói Tháng Công Hội ).KIM CƯƠNG sẽ tự động gửi vào nhân vật trong game. Ví dụ: Nạp lần đầu gói nạp 100.000 VND thì trong game sẽ nhận được 5000 Kim Cương ( 5000 Kim Cương mặc định & 2000 Kim Cương khuyến mãi ). Để được khuyến mãi 250% KIM CƯƠNG cho lần nạp lần đầu tiên bạn cần thực hiện nạp thẻ 50.000 VNĐ trở lên .

Chọn vật phẩm cần mua